4 Ocak 2013 Cuma

TEXTBOX İÇİNDE SATIR ,SÜTUN,HARF,SATIR SAYISI GÖSTEREN KOD

Bir adet textbox ve statusbar ekleyiniz. TextBox'un (TextChanged) özelliği ile gösterilir RichtextBox içine Resim ekleme Kodu OpenFileDialog ile Dosya Açma koduDosya SaklamaKopyala, Kes, Yapıştır Kodları
  

Environment.GetCommandLineArgs  Komutu ile dosyayı açma kodu 

Metin değişiklilerini ileri_geri Al Kod örneğiMetnin Boyutunu Büyütüp Küçültme kodlarıYazıcıdan Çıktı alma Proje Kodu (İNDİR)

Form Kodları
Forma bir RichTextBox ve bir Buton eklenecek. Benzer Bir örnek İNDİR PCPrint Class.vb  Örneği
Proje Menüsünden Bir "Class1.vb" adında bir Sınıf ekleyin ve  Class sınıfının kod sayfasını açın,  önce tümünü seçip sonra buradaki kodları seçtiğinizin üstüne yapıştırın.Command Komutu (Command Line Arguments)
Bir Editörde " *.txt, *.rtf" türü bir Dosyaya tıklandığında Word veya Not defteri o dosyayı açar. Sizin de ediörünüzün aynı işlemi yapabilmesi için kod örneği.
Program Ayarlarını Registere Kaydetmek (SaveSetting Getsetting)VB6 ile Registere kayıt Örneği  VB.NET ile de geçerli

1 Ocak 2013 Salı

BAŞLIKSIZ FORM ÖRNEĞİ

BAŞLIKSIZ FORM ÖRNEĞİPostIt-Yapışkan Form Türü bir Çalışma.    Bakınız >>
BorderStyle özelliği None olan bir form, Bir RichTextBox, Formu sürüklemek için altta bir panel ,panelin dock; özelliği bottom,  Anchor Özelliği; Bottom, Right  olan Picture1 (içine saydam ikon),Başlık olarak Dock özelliği; top ve üzerinde saat ile takvimi gösterecek 2 adet label , bir ContextMenuStrip1, ve bir timer ekleyin.

Esc Tuşu İle Formu Gizleme

Esc Tuşu İle Formu Gizleme Esc, CapsLock Tuşuna Basıldığında Uyarı Mesajının Gelmesi CapsLock, NumLock Açık Kapalı Kontrolu

cmd.exe ' yi ipconfig kod ile çalıştırmak

cmd.exe ' yi ipconfig kod ile çalıştırmak 
 

Başlıksız Formu taşımak
 

Text içine yazılan harf sayısını Gösteren kod