4 Ocak 2013 Cuma

TEXTBOX İÇİNDE SATIR ,SÜTUN,HARF,SATIR SAYISI GÖSTEREN KOD

Bir adet textbox ve statusbar ekleyiniz. TextBox'un (TextChanged) özelliği ile gösterilir RichtextBox içine Resim ekleme Kodu OpenFileDialog ile Dosya Açma koduDosya SaklamaKopyala, Kes, Yapıştır Kodları
  

Environment.GetCommandLineArgs  Komutu ile dosyayı açma kodu 

Metin değişiklilerini ileri_geri Al Kod örneğiMetnin Boyutunu Büyütüp Küçültme kodlarıYazıcıdan Çıktı alma Proje Kodu (İNDİR)

Form Kodları
Forma bir RichTextBox ve bir Buton eklenecek. Benzer Bir örnek İNDİR PCPrint Class.vb  Örneği
Proje Menüsünden Bir "Class1.vb" adında bir Sınıf ekleyin ve  Class sınıfının kod sayfasını açın,  önce tümünü seçip sonra buradaki kodları seçtiğinizin üstüne yapıştırın.Command Komutu (Command Line Arguments)
Bir Editörde " *.txt, *.rtf" türü bir Dosyaya tıklandığında Word veya Not defteri o dosyayı açar. Sizin de ediörünüzün aynı işlemi yapabilmesi için kod örneği.
Program Ayarlarını Registere Kaydetmek (SaveSetting Getsetting)VB6 ile Registere kayıt Örneği  VB.NET ile de geçerli